نورمن ریداس در مصاحبه ی تازه ی خودش از نگان سخن گفته :

 

“نگان یه قاتل خونسرده.اون یه ارتش داره که همه خودشون رو نگان صدا میزنن ، اونا هر چیزی رو که نگان بگه انجام میدن.بزرگترین سلاحی که نگان داره ترسه و ترس یک محرک بزرگتر از عشق یا انتقام یا هر چیز دیگه اییه ، اون به دنبال اینه که ترس رو در مردم قرار بده.اون از کارهایی که میکنه پشیمون نمیشه و مسائل هم براش شخصی نیست.اون فقط به دنبال حفظ نظمه.”