TWD 1014 JLD 1025 0657 RT

جفری دین مورگان گفت که دوستش نورمن ریداس از این ایده که نگان آلفای جدید نجواکننده ها شود متنفر بوده است. این اتفاق زمانی افتاد که دریل اسیر سه نجواکننده شد و آنها به نگان پیشنهاد آلفا شدن را دادند و ممکن بود رهبر سابق ناجی ها دوبار به قدرت برگردد.

مورگان در این مورد گفت :

“من این ایده رو دوست داشتم، ولی نورمن ازش متنفر بود و همین باعث شد که من بیشتر از این ایده خوشم بیاد. عالی بود. این صحنه (پیشنهاد آلفا شدن نگان) مرکز اهمیت کل اون سکانس بود و به نظرم وقتی نگان متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده کاملا خوشحال میشه، چون قبلش یه کراسبو سمت صورتش نشونه رفته بود و این اتفاق که حالا همه چی بین اون و دریل برعکس شده عالی بود.”