مایکل روکر بازیگر نقش مرل دیکسون ، نظر شخصی خودش در مورد نحوه ی پایان یافتن این سریال رو اینطوری بیان کرد :

 

“یک مسیر راه آهن که تا ابد و تا خورشید در حال غروب ادامه داره.از پشت دوربین یه فرد تنها در حال قدم زدنه که داره به سمت خورشید در حال غروب حرکت میکنه.شما متوجه میشید اون فرد کارله که حالا دیگه یه مرد کامل شده.هیچکس دیگه ای باهاش نیست ، فقط خودش.و وقتی که اون صحبت میکنه شما متوجه میشید که تمام فصولی که از سریال دیدید تعریف او از گذشته بوده.پس همه در سریال مردند.او تنها بازمانده است و در حال قدم زدن به سمت غروب آفتاب است.و این پایان سریال است.”