اسپویل احتمالی از کمیک

 

هواداران سریال به تازگی نظریه ی جدیدی راجع به شیوا ، ببر وحشی کمیک مردگان متحرک ارائه کرده اند.

 

بعضی از هواداران سریال ادعا می کنند که در قسمت آخر فصل ششم رد پا یا جای پنجه ای که روی زمین وجود داشت متعلق به شیوا ببر ازکیل بوده و نشان میده که ازکیل و شیوا به تازگی از اون مکان عبور کرده بودند.

 

بعضی دیگه هم عقیده دارند که اون جای سم اسب مورگان بوده که از اون مکان گذشته ، اما این نظریه خیلی کمتر طرفدار داره.

 

گروه پادشاهی ، ازکیل و شیوا تقریبا حضورشون در فصل هفتم تایید شده ، اما اخباری که از پشت صحنه ی سریال تاکنون به بیرون درز کرده نشان میده که هنوز این احتمال به واقعیت تبدیل نشده است.