the walking dead carl whisperers comicbookcom 1197296

چندلر ریگز اعتقاد دارد که اگر کارل زنده میماند و با نجوا کننده ها و آلفا و بتا رو به رو می شد، ممکن بود اعتقادات خودش را از دست بدهد و پایان بدتری برای کارل رقم بخورد.

او توضیح داد :

“وقتی کارل ما رو ترک کرد همه ش به صلح می پرداخت و امیدوار بود که همه بتونن در کنار همدیگه تا ابد زندگی کنن. اما حس میکنم که در شرایط رویارویی با نجوا کننده ها، ممکن بود اعتقادات خودشو از دست بده. نجوا کننده ها افرادی نیستن که بخوای هفت سال زندانیشون کنی تا عوض بشن، میدونید منظورم چیه؟ مثل نگان.”