the walking dead season 10 dante juan javier cardenas 1236786

خوان خاویر کاردناس بازیگر نقش دانته اعتقاد دارد که بعضی از طرفدارن بعد از اینکه مشخص شد دانته جاسوس نجوا کننده ها در الکساندریا است نا امید شده اند. این شخصیت یکی از قهرمانان هیلتاپ در کمیک است و رابطه ی عاشقانه ای با مگی برقرار می کند.

خوان خاویر کاردناس در این مورد توضیح داد :

“میدونستم که این تغییر شخصیت دانته نسبت به کمیک باعث شوک به مردم میشه. با مردگان متحرک، شما ترکیبی از دو گروه از طرفداران واقعا مشتاق دارید: طرفدارهای کمیک و طرفدارهای داستان های علمی تخیلی. وقتی دیدم که چقدر شوک و در بعضی موارد نا امیدی به طرفدارها دست داد، من این موضوع رو به عنوان اعتبار تمام زحماتی که همه ی ما برای ساختن درام داستانی دانته کشیدیم در نظر گرفتم. ما واقعا مردم رو تحت تأثیر قرار دادیم و بیننده ها رو از حاشیه امنشون بیرون کشیدیم. این همون چیزیه که میخواید راجع بهش قصه پردازی خوب انجام بشه.”