نام شخصیت های واکینگ دد به چه معناست؟ این سوالی است که شاید خیلی ها به آن فکر نکرده و اگر فکر هم کرده باشند به سراغ فهمیدنش نرفته اند. اما دانستن این موضوع می تواند جالب باشد چرا که در خیلی از موارد نویسندگان نام هایی را برای شخصیتشان انتخاب می کنند که با ویژگی های آن شخصیت هماهنگ باشد. از این پس در هر نوبت معنای اسم تعدادی از شخصیت ها را با هم بررسی می کنیم تا ببینیم این اتفاق در مورد واکینگ دد افتاده است یا خیر.

 

FTWD_202_RF_0113_0010-RT1

 

 

Abigail،ابیگل یعنی: منبع شادی،به وجود آوردن شادی

 

جنس:برای زن و مرد

 

ریشه:عبری

 

ابیگل واقعا برای شخصیت های فیر یک خوش شانسی محسوب می شود و انتخابش کاملا مناسب است.

 

 

TWD_615_GP_1103_0137-RT

 

 

Carol،کارول یعنی: مردانه،قوی.

 

جنس:برای زنان و مردان

 

ریشه:انگلیسی

 

Peletier، پلیتر یعنی: تاجر خز، شکل کلمه ی قدیمی و فرانسوی peletier.

 

ریشه:فرانسوی

 

لازم به ذکر نیست که این نام واقعا مناسب کارول است.

 

TWD_613_GP_1014_0001-RT

 

Maggie، مگی یعنی: مروارید،صدف.

 

جنس:برای زنان

 

ریشه:یونانی

 

Greene گیرین یعنی: همان رنگ سبز معنی می دهد. در کشورهای انگلیسی زبان مورد استفاده است و به عنوان نام خانوادگی معمول است.

 

جنس:پسرانه

 

ریشه:انگلیسی

 

وجه زنانه ی مگی کاملا برجسته است او کمتر از زنان دیگر سریال با خشونت شدید درگیر شده است. از طرفی رابطه ی عاطفی او با گلن زنانگی او را بیشتر نمایان می کند و باعث می شود لطیف تر از سایر شخصیت های زن به نظر برسد. مروارید و صدف با شخصیت مگی همخوانی دارد. از طرفی نام خانوادگی گیرین کاملا با پیشینه ی خانوادگی و زندگی بخش بودنش به خصوص برای گلن ارتباط دارد.

 

نسخه Pdf