نام شخصیت های واکینگ دد به چه معناست؟ این سوالی است که شاید خیلی ها به آن فکر نکرده و اگر فکر هم کرده باشند به سراغ فهمیدنش نرفته اند. اما دانستن این موضوع می تواند جالب باشد چرا که در خیلی از موارد نویسندگان نام هایی را برای شخصیتشان انتخاب می کنند که با ویژگی های آن شخصیت هماهنگ باشد. از این پس در هر نوبت معنای اسم تعدادی از شخصیت ها را با هم بررسی می کنیم تا ببینیم این اتفاق در مورد واکینگ دد افتاده است یا خیر.

 

 

۲a

Daryl،دریل یعنی: عزیز،مورد علاقه،محبوب

ریشه:فرانسوی

جنس:برای پسران

 

 

دیکسون یعنی : در مورد نام های خانوادگی بیشتر از معنی، تاریخچه و اینکه ریشه ی آنها چه بوده  است مطرح می شود. نام های خانوادگی در آمریکا و کشورهای دیگر نیز در بسیار از موارد از نام های کوچک گرفته شده است یا ممکن است پیشینه ی خانوادگی داشته باشد. دیکسون یک نام خانوادگی نسبتا شایع است و “پسر دیک” معنی ای است که در مورد آن می توانید بیابید. از معانی دیگر آن می توان به “قوی وحاکم شجاع” اشاره کرد.

 

ریشه:انگلیسی

 

 

۱a1

 

 

Rick، ریک یعنی:نیروی قوی،نیروی سخت،قدرت سخت،قدرت سرسخت

 

ریشه:انگلیسی

 

 

 

گرایمز یعنی : در مورد نام های خانوادگی بیشتر از معنی تاریخچه و اینکه ریشه ی آنها چه بوده  است مطرح می شود. نام های خانوادگی در آمریکا و کشورهای دیگر نیز در بسیار از موارد از نام های کوچک گرفته شده است یا ممکن است پیشینیه  خانوادگی داشته باشد. برخی ریشه هایی که به این نام خانوادگی مرتبط دانسته شده اند، مثل “grima” به معنای “فرد نقاب دار” “صورت تغییر شکل دهنده” و برخی دیگر مثل “grim” به معنی “قوی،خشگمین و…” است. اما این نام خانوادگی هم مثل دیکسون معنی چون “پسر گریم” دارد.

 

 

 

۳a-1

 

 

Carl،کارل یعنی:یک فرد قوی.

 

جنس:برای پسران

 

ریشه:اسکاندیناوی