هشدار! حاوی اسپویل!

قسمت جدید فصل ۶ شب گذشته در مورد آنچه که بر مورگان پشت سر گذاشته پخش شد، اما تیتراژ این قسمت نکته ای جدید را شامل می شد که باز هم به اتفاقات قسمت قبل مربوط است و آن این است که نام استیون یون در تیتراِژ نبود. به نظر می رسد AMc  فقط قصد بازی دادن ما را دارد، غیر از این است؟ به واقع شگفت انگیز است که واکینگ دد چه میزان تلاش می کند که طرفداران را متقاعد کند گلن برای همیشه رفته است. اکثریت طرفداران باور نکردند که گلن واقعا کشته شده باشد و دلایل زیادی برای آن مطرح کرده اند.

با اینحال، هنوز عده ی اندکی از طرفداران بر این باورند که گلن واقعا کشته شده است. نام استیون یون در تیتراژ شب گذشته ی واکینگ دد نبود تا فقط باور آنها را در مورد کشته شدن گلن قوی تر کرده، و بقیه ی طرفداران سرشان را تکان داده و بگویند” حرکت قشنگی بود AMC” “تلاش خوبی بود AMC”.

وقتی اسکات گیمل به صراحت در مورد دیدن دوباره ی گلن در سریال با عبارت هایی چون”نوع دیگری از گلن” یا “فلش بک” گفته است، پس حذف نام او از تیتراژ حرکتی غیر ضروری و بی معنا است. چون اگر حتی قرار باشد گلن را در فلش بک و یا رویا مانند (مثل لوری) ببینیم هم باز نباید نام او از تیتراژ حذف می شد  وقتی شخصیت لوری هم در قسمت ۴ فصل ۳ کشته شد نام  بازیگر این نقش سارا وین کالیز همچنان کنار نام بازیگر نقش آندریا لوری هولدن قرار داشت. این موضوع نشان می دهد که سازندگان سریال تنها می خواهند با ما بازی کنند و یا ابهام بیشتری را در مورد شخصیت گلن ایجاد نمایند.

به یاد آورید چه مدت زمان طول کشید تا ما از سرنوشت بث پس از ناپدید شدنش آگاه شویم. به نظر می رسد هفته ی دیگر هم به حقیقت در مورد گلن پی نخواهیم برد. چرا که آنطور از تیزرهای قسمت ۵ فصل ۶ برمی آید این قسمت در مورد مردم در الکساندریا است و احتمال زیاد ریک و گلن را نخواهیم دید.