این روزها اخبار و شایعات متعددی درباره ی خروج اندرو لینکولن بازیگر نقش ریک گرایمز از سریال به گوش میرسد.

 

اما باوجود تایید رسمی نشدن از سوی شبکه ی AMC ، تقریبا خروج او از سریال قطعی به نظر میرسد.

 

حال سوال اینجاست که بعد از حذف ریک چه کسی رهبری داستان را برعهده خواهد گرفت؟

 

شاید بتوان جواب این سوال را در قسمت دوازدهم فصل هفتم جستجو کرد.

 

در آن قسمت که ریک و میشون برای پیدا کردن اسلحه با هم به یک سفر کوتاه رفتند ، ریک به میشون گفت اگه من کسی باشم که نتونه زنده بمونه ، تو باید کسی باشی که مردم رو رهبری میکنه.

 

اما آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ آیا سازنده ها میشون را رهبر بعدی خواهند کرد؟ یا طبق شایعات دریل رهبر می شود؟