خیلی وقته که طرفداران سریال میخوان بدونن سریال ترس از مردگان متحرک با سریال اصلی کراس آور میشه یا نه…

 

با نگاه کردن به هر دو سریال میشه فهمید که احتمال کراس آور به دلیل زمان بندی و مناطق جغرافیایی متفاوت دو سریال ، خیلی پایینه.

 

با این حال ، امروز در کمیک کان سن دیگو ، رابرت کرکمن یک نمونه از اینکه چطور میشه این دو سریال رو با هم کراس آور کرد ، ارائه داد :

 

“اگه تو اوکلاهاما بمب اتمی بترکه ، هم توی مردگان متحرک و هم توی ترس از مردگان متحرک دیده میشه…من خط داستانی رو کامل نمیدونم.” کرکمن اضافه کرد : “سریال ترس از مردگان متحرک در زمان وقوع فصل اول و دوم سریال مردگان متحرک هست.فصل هشتم سریال مردگان متحرک هم نزدیک به فصل هفتم ترس از مردگان متحرک هست. ما تا اونجا هم پیش خواهیم رفت. در حال حاضر زمان بندی این دو سریال خیلی با هم فرق داره و کراس آور کردن غیر ممکنه.”