موهای کارل در سریال به انتخاب چندلر ریگز بلند شده بود. در طول هشت فصلی که کارل در سریال مردگان متحرک بود موهای او رشد فراوانی داشت.

 

اما بعد از اینکه نقش او در فصل هشتم به اتمام رسید ، او به سرعت موهای خود را کوتاه کرد.

 

چندلر ریگز در این مورد گفت :

 

“این مثل یه قرارداد یا چیز دیگه ای نبود. من مدت ها قبل از اینکه برای نقش کارل انتخاب بشم موهام رو بلند کرده بودم ولی برای فصل اول و دوم مجبور شدم موهامو کوتاه کنم. اما بعدش انتخابش یا خودم بود و دوست داشتم موهامو بلند کنم.”