یک شخصیت از فصل اول سریال ، دوباره به سریال یازگشت و آن شخصیت درست طبق پیش بینی ها مورالس بود.

 

ریک بعد از کشتن یک ناجی عکس مورالس و همسرش را دید و دقیقا همین لحظه مورالس که حالا یکی از ناجی ها شده است بر روی ریک اسلحه کشید.

 

خوان پرجا بازیگر نقش مورالس درباره ی بازگشت به سریال گفت :

 

“راستش اواسط بهار بود که باهام تماس گرفتن. البته سازنده ها مطمئن نبودن و فقط میخواستن بدونن من دوست دارم به سریال برگردم یا نه. منم گفتم کاملا آماده م. من طرفدار سریال هستم و فوق العاده هیجان زده شدم. سازنده ها اولش گفتن بازگشت مورالس یه احتماله و هنوز چیزی قطعی نیست. منم بهشون گفتم که متوجه هستم ، نگران نباشین ولی من رو بی خبر نزارین. در نهایت قرار شد که مورالس به سریال برگرده.”