TWD 908 GP 0726 0457 RT 1

آنجلا کانگ تایید کرد که در فصل نهم شاهد فلش بک هایی از پرش زمانی شش ساله خواهیم بود.

بعد از رفتن ریک، شاهد پرش زمانی شش ساله در داستان بودیم و به نظر میرسد در آن شش سال اتفاقات زیادی افتاده است که از آن ها بی خبریم. یکی از آن اتفاق ها زخم X پشت دریل و میشون است که هنوز نمی دانیم چرا ایجاد شده اند.

آنجلا کانگ در مورد فلش بک ها گفت :

“ما قطعا داستان چیزی که اتفاق افتاده رو خواهیم گفت. اونچه که اون شش سال رو هیجان انگیز میکنه اینه که یه سری از داستان ها فرصت اینو دارن که گفته بشن. قطعا در فصل نهم یه سری از اتفاقاتی که در اون شش سال رخ دادن رو خواهیم دید. اما این یه داستان عمیق و احساسی برای میشون و همچنین دریله. قطعا اتفاقی رخ داده که روی میشون تاثیر عمیقی گذاشته.”