the walking dead negan 1211131

مرگ آلفا که با همکاری نگان و کارول اتفاق افتاد در قسمت های آینده تاثیر بسیاری روی رابطه ی نگان و شخصیت های اصلی سریال خواهد گذاشت.

آنجلا کانگ در این مورد توضیح داد :

“نگان به طور مشخص با کارول یه معامله انجام داده و ما ماهیت اون معامله و اتفاقات بعد از اون رو بررسی خواهیم کرد. صحنه های بسیار باحالی قراره بین نگان و شخصیت های اصلی رخ بده که من خیلی هیجان دارم برای اینکه مردم هم بتونن اونا رو ببینن. حالا کارول دیگه انتقام خودش رو گرفته، اما به هر حال انتقام جویی پیچیده ست. آیا الان کارول حسابی راضیه یا بازم چیزی تو این مسیر وجود داره؟”

اما حالا باید در سریال چشم به انتقام جویی بتا نیز داشته باشیم. انتقام جویی که حالا با رفتن آلفا به سبک خود بتا انجام می شود که میتواند سرنوشت بدی را برای یک شخصیت اصلی رقم بزند.

کانگ در این مورد گفت :

“اون بتاست چون آلفا رو به عنوان کسی که هدایت میکنه دوست داره. اون کارش توی شماره ی دو بودن خوب بود. الان اون باید بفهمه که اینا همه ش براش چه معنایی دارن. اون از نظر عاطفی به آلفا وابسته بود. این بخش بزرگی از داستان در قسمت های آینده است. مرگ آلفا ضربه ای بزرگ بر پیکره ی نجوا کننده ها خواهد بود، اما در طرف مقابل، شخصیت های ما هم خونه های خودشون رو از دست دادن. این دو اتفاق دو گروه رو به سمت متفاوتی از جنگ سوق میده. ما میخواستیم داستانی رو در مورد نابودی متقابل بگیم و حالا هر دو گروه در همچین موقعیتی قرار گرفتن. هر دو گروه یه پیروزی بزرگ و همچنین داشتن تلفات رو تجربه کردن.”