fear the walking dead season 5b 1180518

طبق اعلام سازنده ها، سریال ترس از مردگان متحرک برای فصل ششم تمدید شد و یک تغییر عمده در پایان فصل پنجم باعث می شود که دنیای مردگان متحرک به شکل بزرگی گسترش یابد که داستان آن در فصل ششم روایت خواهد شد.

اندرو چمبلیس یکی از سازنده ها در این مورد گفت :

“دنیا به شکل بزرگی گسترس پیدا میکنه و بعد از رسیدن به پایان فصل پنجم این اتفاق قراره کل گروه رو به همون اندازه متزلزل کنه و واقعا سریال رو به روشی بزرگ تغییر بده که ما رو به فصل ششم روانه میکنه. بنابراین به محض اینکه همه فکر کنن میدونن که قراره چه اتفاقاتی بیفته و روش ما چیه، یه سری از چیزها رو تغییر میدیم. فصل پنجم همینطوری ادامه پیدا میکنه ولی در پایان این فصل تغییر بزرگی رخ میده.”