the walking dead maggie lauren cohan 1197453

آنجلا کانگ عنوان کرد که قبل از اینکه مگی در فصل یازدهم حضور کاملی داشته باشد، جایی در بین قسمت های باقی مانده از فصل دهم نیز حضور خواهد یافت.

او توضیح داد :

“اون توی فصل یازدهم حضور معمولی و منظمی داره، ولی میدونید، ممکنه اونو قبل از فصل یازدهم ببینیم. میدونید، حتی وقتی میخواست بره توی یه سریال دیگه، همیشه اینطوری بود که انگار لورن میخواد بال های خودشو باز کنه و گسترش بده، اما درهای سریال همیشه برای برگشتنش باز بود. بنابراین ما هم مثل همه خوشحالیم که اون داره برمیگرده، چون لورن رو دوست داریم و اون کلی چیز برای سریال به ارمغان میاره. حتی وقتی که سریال رو ترک کرد اون با همه مون در تماس بود و این عالی بود. از اینکه بخوام داستان بعدی مگی رو بنویسم خیلی هیجان دارم.”