TWD 901 JLD 0507 5079 RT

در فصل نهم رابطه ی کارول که خیلی ها قبلا و در حال حاضر او را با دریل شیپ می کنند، با پادشاه ازیکیل بیشتر از گذشته نزدیک شده است، تا جایی که ازیکیل به کارو پیشنهاد ازدواج داد.

اما آیا این نشان از پایان فانتزی هواداران است که رابطه بین کارول و دریل را تصور می کردند؟

ملیسا مک براید بازیگر نقش کارول در این مورد گفت :

“شما هیچوقت نمی دونید چه اتفاقی ممکنه رخ بده، می دونید؟ من عاشق اینم که ببینم اونا چطوری همدیگه رو پشت سر میزارن. عاشق رابطه ی اونا هستم. هر جوری که باشه رابطه شونو دوست دارم. طرفدارها میتونن صحنه های بیشتری بین کارول و دریل ببینن.”