سلام به شما عزیزان خوبین حالتون خوشه همه خوبن

منم میرسم به معرفی برنامه های میان فصل بنده یعنی معین همه میشناسنم واسه خودم ادم معروفی هستم

دیگه مقدمه چینی نمیکنم و میرم سراغ اصل مطلب:

1: صندلی داغ هر هفته یک نویسنده رو دعوت میکنیم و باهاش مصاحبه میکنیم و شما هم سوالاتون رو از این نویسنده می پرسید

2:بحث هفته که همیشه در جریانه

3:بازم میگم هر چه که شما در خواست کنید ان رو عملی میکنیم

4:و یک سورپرایز پس منتظر باشد(ااولین حرفش ن دومی د سومی الف بقیش بماند)

و با کمک همکارهای دیگه سعی میکنیم این تعطیلات 2 ماهه به شما خوش بگذره

همه و همه فقط در :twdfansir

یا حق