اینترتیمنت ویکلی با بازیگر نقش ازکیل Khary Payton مصاحبه ای کرده است که در ادامه می توانید بخش هایی از آن را بخوانید.

 

اینترتیمنت ویکلی:حدس میزنم خوب باشه که بالاخره می تونی در مورد گرفتن این نقش صحبت کنی هوم؟

 

پیتون: آره. صادقانه من یه کمی می ترسیدم باهاتون مصاحبه کنم. برای رفت و آمد به جورجیا پشت یک ون روی سر من پتو می انداختن تا کسی من و نبینه. من اقوام زیادی در جورجیا دارم و حتی به اونها هم نگفتم که اونجام، بنابراین مصاحبه با یک خبرنگار کمی دلسرد کننده(عصبانی کننده) بود.

 

اینترتیمنت ویکلی:چرا با گفتن اینکه چطور شد نقش رو گرفتید شروع نمی کنید. کل فرآیند (پذیرفتن نقش) برای شما چطور بود؟

 

پیتون: صادقانه روند نسبتا ساده ای بود. اونها یه مونولگ ۴، ۵ صفحه ای به من دادن، پس من ۷۲ دو ساعت کامل برای به دست اووردن همه چیز با خودم خلوت کردم. من مصاحبه ای با تهیه کنندگان یا کارگردانان و اینطور چیزا نداشتم. فقط یک نوار بود،بنابراین فقط خودم بودم و مسئول انتخاب بازیگران.

من حس می کنم که با این شخصیت به نحوی ارتباط عجیب و غریبی داشتم.

 

اینترتیمنت ویکلی: چقدر قبل از اینکه به کار اضافه بشی یا سریال یا کمیک آشنایی داشتی؟

 

پیتون: من کمیک و نخوندم، اما من و همسرم چند ساله سریال و تماشا میکنیم.ما سه چهار سال بعد از شروع شدن سریال دیدنش و شروع کردیم و بنابراین سه فصل اول رو دیدیم و از اون موقع طرفدارش هستیم. وقتی تست دادم، سرم شلوغ بود و نیمه دوم فصل(۶) و ندیدم، پس مجبور شدم عجله کنم و (ادامه سریال و ) بگیرم و ببینم چه شده.