اگر سوالی دارید و یا مشکلی در سریال دیدید حتما به ما بگید …