در قسمت پنجم مشخص شد که مرگ تراویس توسط چه کسانی انجام شده. در حالی که مدیسون و تروی با گروهی برای گشت زنی از مزرعه خارج شده بودند ، مدیسون با فردی به اسم واکر آشنا شد.

 

واکر همراه تعدادی از افرادش گروه مزرعه رو محاصره کرد و مشخص شد که افراد گروه اون بودن که به هلیکوپتر و تراویس شلیک کردن. اما دقیقا مشخص نیست که کدام یکی از افراد واکر اینکار رو انجام داده و همچنین معلوم نیست که واکر رهبر اصلی گروهشه یا نه.

 

به احتمال زیاد گروه واکر اولین گروه دشمن ترس از مردگان متحرک خواهد بود. واکر اصرار داشت که تروی باید به باباش خبر بده که اونا باید مزرعه رو ترک کنن وگرنه به اونجا حمله میکنن که البته مشخص بود تروی همچین چیزی رو قبول نداره و طبعا اتو هم این رو نمیپذیره.

 

باید دید که در نهایت بین این دو گروه درگیری رخ خواهد داد یا نه…