screen-shot-2016-10-27-at-5-09-36-pm-207766-640x320

 

در این ویدیو که ساخته ی یکی از هواداران سریال است سکانس مرگ گلن و آبراهام با اسباب بازی شبیه سازی شده است.

 

دانلود