گیل آن هارد تهیه کننده اجرایی سریال در مصاحبه با ETonline گفت :

 

“مرگ گلن بخشی جدایی ناپذیر از دریل خواهد شد و همین موضوع باعث تغییر در شخصیت او خواهد شد.این سریال همه ش در مورد انتخاب های شخصیت هاست و هواداران نباید از دست دریل ناراحت باشند چون این شخصیت ها نمیتونن آینده رو بخونن و اونا قبلا هرگز با کسی مثل نگان رو به رو نشده بودند.اونا باید یاد بگیرند که نگان کیه و نگان هم این رو بهشون نشان میده.”