در لحظات آخر قسمت اول فصل نهم، مگی عصبانیت خود را سر گرگوری خالی کرد. گرگوری مگی را فریب داد و او را به جایی فرستاد که پدر کن منتظر او بود تا مگی را به قتل برساند، اما در این راه ناموفق بود و به عنوان مجازات، گرگوری اعدام شد.

 

مگی کل افراد هیلتاپ را مجبور کرد که اعدام گرگوری را تماشا کنند و بعد از توضیح اینکه عواقب خیانت همچین مجازاتی است به دریل دستور داد که حکم را اجرا کند.

 

آخرین کلمه ی مگی در این قسمت “بیارش پایین” بود، دقیقا شبیه به دیالوگ مگی در کمیک.

 

4 comic4 fs 1137898

 

در قسمت ۱۴۱ کمیک، گرگوری سعی کرد تا خود مستقیما مگی را بکشد. او چیزی داخل نوشیدنی مگی ریخت و مگی بعد از مسمومیت فهمید که گرگوری قصد کشتن او را داشته، اما درست همان موقع عیسی وارد صحنه شد و گرگوری گیر افتاد و مگی نجات پیدا کرد.