the walking dead siddiq michonne 1197995

مرگ صدیق که توسط جاسوس نجوا کننده ها یعنی دانته صورت گرفت، در نیم فصل دوم فصل دهم بر داستان نهایی میشون در سریال تاثیر خواهد گذاشت.

آنجلا کانگ در این مورد توضیح داد :

“عوامل زیادی وجود داره که تصمیم به حذف یه شخصیت میگیریم و بعضی از ما دوست نداریم در موردشون صحبت کنیم، اما همیشه داستان در قلب این مرگ ها قرار داره. اوی (نش) کار شگفت انگیزی رو توی سریال انجام داد و ما همه مون دوسش داریم. حذف اون از سریال به پیشبرد داستان کمک میکنه. شخصیت صدیق ارتباطش با همه خوب بود، به خصوص با میشون. دلشکستگی از مرگ صدیق قراره روی داستان میشون تاثیر بذاره.”