نمره و تعداد بیننده های سریال در فصل هشتم بسیار پایین آمده است ، اما با این حال AMC همچنان قصد پایان دادن به این سریال را ندارد.

 

اما این سریال هنوز هم جزو سریال های تاپ دنیا محسوب می شود و مدیرعامل AMC ، جاش ساپان اعتقاد دارد که این سریال می تواند تا سال های زیادی ادامه داشته باشد.

 

او در این مورد گفت :

 

“ما تحقیق و مطالعه ی زیادی انجام دادیم و میتونم بگم که سریال میتونه ۳۰ ، ۴۰ یا ۵۰ سال دیگه هم ادامه داشته باشه.”

 

مشخص نیست که این صحبت ها تا چه اندازه می تواند به واقعیت نزدیک باشد ، اما بعید است سریال حتی ۵ سال دیگر هم ادامه داشته باشد چه برسد به ۵۰ سال!