مردگان متحرک نه تنها به عنوان پر بیننده ترین سریال شبکه های کابلی انتخاب شد ، بلکه به عنوان پر توییت ترین سریال سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ نیز انتخاب شد.

 

به طور میانگین برای هر قسمت از فصل ششم این سریال ۴۳۵۰۰۰ توییت رد و بدل شده است.این سومین سال پیاپی است که سریال مردگان متحرک این عنوان را نیز به خود اختصاص میدهد.

 

سریال های دیگه ای که ادعای پر طرفدارتر بودن دارند همیشه و هرجا در زمینه ی تعداد طرفدار قافیه رو به مردگان متحرک میبازند.

 

IMG_20160701_174520