مردگان متحرک عنوان دومین سریال پر دانلود از سایت تورنت را در سال ۲۰۱۷ به دست آورد. تورنت معروف ترین سایت دانلود غیر مجاز است.

 

باری دیگر مثل سال های گذشته ، مردگان متحرک بعد از سریال گیم آف ترونز مکان دوم این لیست را به دست آورد. در رتبه ی سوم این رده بندی سریال فلش قرار دارد.

 

همچنین در رده های چهارم تا هفتم به ترتیب سریال های بیگ بنگ تئوری ، ریک و مورتی ، فرار از زندان و شرلوک قرار گرفتند.

 

رتبه های هشتم تا دهم نیز به ترتیب به سریال های وایکینگز ، سوتس و اررو رسید.