the walking dead season 10 1180507

مدیر اجرایی شبکه ی AMC اعتقاد دارد که با وجود پایان یافتن کمیک مردگان متحرک و همچنین خروج بسیاری از بازیگران درجه یک، سریال همچنان به راه خود ادامه خواهد داد.

دیوید مادن در این مورد گفت :

“قسمت بعدی از سریال که پس از خروج ریک پخش شد، تنها یک درصد کاهش بیننده داشت. به نظرمون از نظر نگه داشتن بیننده ها بعد از خروج شخصیت اصلی اتفاق فوق العاده ای بود. فکر میکنم که این سریال هنوزم شخصیت های زیادی داره که محبوب هستن. نمیگم که این سریال قراره از فصل 20 هم عبور کنه ولی منکر این قضیه هم نمیشم. ما مدت هاست که مسیرمون رو از کمیک جدا کردیم و الان دیگه داستان خودمون رو میگیم.”

بنا به گفته ی ایشان، کمیک داستان ریک و کارل بود اما سریال درباره ی دنیای مردگان متحرک است، نه صرفا شخصیت های آن.