از امروز هفته ای یک مجموعه از این ترول ها و عکس های جالب سریال را برایتان قرار خواهم داد.البته این را هم بگویم که عکس ها از تمام فصل های سریال انتخاب شده اند و منتخبی از هزاران عکس موجود در اینترنت می باشند.در زیر می توانید اولین مجموعه را مشاهده نماییدو امیدوارم که از خنده روده بر نشوید!

1417024487887

فرماندار در فیسبوک!

1417024662630

این صحنه را به خاطر دارید؟!

1417025282903

Walking dead به سبک GTA!

1417025218140

کریسمس مبارک!

1417025713259

1417025648956

1417027581997

جان من تا حالا دقت کرده بودید؟

1417027767555

کارول در فصل 11!

1417025051100

قیافه ی مشون در حالات مختلف!

1417025174777

زامبی:نه!!!دوچرخم!!!!!

ریک:خداافظظ

زامبی:نههههههههههههه!!

1417027395679

لوری؟

نه من پاتریکم!

1417027215082

قیافه ی من،موقع انجام دادن این کار!

funny-walking-dead-memes-5

ریک،تو جون منو نجات دادی.

در حقیقت تو کریسمس رو نجات دادی!

منتظر مجموعه های بعدی باشید.