وقتی که برای اولین بار یوجین و آبراهام همدیگه رو ملاقات کردند ، یوجین به دروغ گفت که یه دانشمنده و میتونه بیماری رو درمان کنه.

 

آبراهام جلوی چشمان یوجین کشته شد و مدت زیادی نگذشت که یوجین جزو افراد اصلی قاتل آبراهام شد و گفت “من نگان هستم.”

 

در مصاحبه ای که با مایکل کادلیتز (آبراهام) و جاش مک درمیت (یوجین) انجام شد ، در این رابطه از اون ها سوال شد.

 

جاش مک درمیت :

 

“من فکر میکنم اگه آبراهام زنده بود با دیدن اینکه یوجین به افراد نگان پیوسته شگفت زده نمی شد ، اما صادقانه میگم که اگه آبراهام زنده بود یوجین هنوز هم کنار آبراهام بود. آبراهام از یوجین محافظت می کرد و حالا که اون نیست یوجین جای دیگه ای به دنبال محافظ میگرده!”

 

مایکل کادلیتز :

 

“فکر میکنم که شخصیت یوجین یه شخصیت درسته. اون دقیقا همون کسیه که با ماشین آتش نشانی واکرها رو کشت. اون زنده مونده و کسیه که احساس میکنه میتونه از بقیه در برابر کشته شدن محافظت کنه. چه فکر لعنتی توی سرش داره؟ اون قراره بگه نه؟ قراره از ناجی ها سرپیچی کنه؟ میخواد نگان رو بکشه؟ شاید در نهایت کل مواد غذایی ناجی ها رو مسموم کنه و همه شون رو بکشه ولی امروز نه. اون میخواد زنده بمونه. اگه آبراهام میتونست برگرده و این وضعیت رو ببینه میگفت که شگفت زده نشده و انتظار این اتفاق رو داشته و یوجین به طور کامل یه شخصیت درسته!”