بازیگران سریال مردگان متحرک معمولا با مرگ شخصیت شون در سریال به نوعی بین هواداران افتخار کسب می کنن.

 

مایکل کادلیتز بازیگر نقش آبراهام از اینکه مرگ شخصیتش با کمیک تفاوت داشت خیلی خوشحاله و به نوعی برای مایکل مرگ آبراهام توی سریال بهتر از کمیک بوده.

 

در کمیک و در شماره ی ۹۸ ، آبراهام با شلیک پیکان کراسبوی دوایت به چشمش کشته میشه اما این اتفاق توی سریال برای دنیس رخ داد و آبراهام با کمی تاخیر نسبت به کمیک توسط نگان کشته شد و اولین قربانی لوسیل شد.

 

مایکل کادلیتز در این مورد گفت :

 

“من از نوع مردن آبراهام خوشم اومد. وقتی که من توی سریال اومدم میدونستم که سازنده ها دارن تلاش میکنن سریال خیلی به کمیک نزدیک باشه. وقتی آبراهام و یوجین و رزیتا برای اولین بار توی سریال اومدن اون صحنه دقیقا شبیه کاور شماره ای از کمیک بود که اونا برای اولین بار وارد کمیک شدن. بر اساس اینکه چطوری سریال داشت طبق کمیک پیش می رفت من میدونستم که حدودا دو سال توی سریال هستم ، حتی قبل از اینکه مرگ آبراهام توی سریال برنامه ریزی بشه. من از جوری که اونا آبراهام رو از سریال خارج کردن و اینکه چطوری مرگش روی خیلی از افراد تاثیر گذاشت خوشم اومد. فکر میکنم که مرگش از کمیک خیلی بهتر بود.”