به نظر مایکل کادلیتز (آبراهام) دو سریال مردگان متحرک و ترس از مردگان متحرک هیچوقت با هم کراس آور نخواهند شد چون مردگان متحرک از روی کمیک اقتباس شده و گاهی اوقات چیزهایی به دور از واقعیت رو نشون میده در حالی که ترس از مردگان متحرک واقع بینانه تر ساخته شده و در صورت ادامه داشتن موفقیت بیشتری کسب میکنه.

 

او در این مورد گفت :

 

“چون سریال ما از روی کمیک ساخته شده یه مقداری به دور از واقعیته. مثلا آبراهام با اون سیبیل های مسخره ش  یا مثلا میشون شمشیر داره و دریل کراسبو…. منظورم این نیست که این اتفاق بدیه به نظرم این اتفاق مسخره ولی خوبه. اگه یکی از شخصیت های ما وارد دنیای ترس از مردگان متحرک می شد نمیتونست سازگاری پیدا کنه چون دنیای ترس از مردگان متحرک خیلی بیشتر به آخر زمان واقعی نزدیک تره چون از روی کمیک ساخته نشده.”