اگر سریال مردگان متحرک دوباره از مایکل کادلیتز برای حضور در فلش بک ها دعوت کند ، او مجددا اینکار را انجام می دهد.

 

مایکل کادلیتز در این مورد گفت :

 

“هر وقت سریال در هر نقطه ای به من نیاز داشته باشه ، آماده م که برگردم. من تجربه ی عالی رو با این سریال داشتم. اگه تداخلی توی برنامه هام نداشته ایجاد نکنه بازم حاضرم کنار سریال باشم.”

 

باید دید سازنده های سریال دست به همچین کاری می زنند و دوباره این شخصیت محبوب را به صورت فلش بک به سریال باز میگردانند یا خیر؟ هر چند بعید به نظر میرسد.