در طول یک مصاحبه ی تلفنی که مایکل کادلیتز داشت او درباره ی آبراهام و فداکاری او برای گروه سخن گفت :

 

“من فکر میکنم آبراهام با ایستادن جلوی نگان میخواست بهش بگه “لعنتی بیا منو بگیر”.اون خودش رو برای گروه و محافظت از ساشا فدا کرد چرا که او احساس کرد این کاریه که باید انجام بده.بدیهیه که اون زندگیش رو برای محافظت از این گروه داد.اعضای این گروه براش مهم بودن و اون برای مدت طولانی ازشون محافظت کرده و میخواست از اونا مثل بچه هاش مراقبت کنه و برای اونا از خود گذشتگی کرد.اون عاشق این گروه بود دقیقا مثل عشق پدر و مادر به فرزندشون و او مایل بود برای گروه بمیره.او یه سرباز بود و برای گروه نهایت فداکاری رو انجام داد.”