در ماه فوریه ی سال ۲۰۱۷ دو جلد از کمیک مردگان متحرک روانه ی بازار خواهد شد.

 

جلد شماره ی ۱۶۳ با عنوان “Conquered – فتح” روز اول فوریه ی سال ۲۰۱۷ انتشار می یابد.در خلاصه داستان جلد ۱۶۳ آمده :

 

“بعد از جنگ با نجوا کننده ها ، همه چیز از دست رفته است.”

 

جلد ۱۶۴ نیز با عنوان “A Fallen House – خانه ی افتاده” تنها دو هفته بعد از انتشار قسمت ۱۶۳ ، یعنی در تاریخ ۱۵ فوریه منتشر می شود.در خلاصه ی داستان جلد ۱۶۴ آمده :

 

“مگی منجر می شود تا بازمانده ها از هیلتاپ به الکساندریا بروند.”

 

معمولا هر ماه فقط یک جلد از کمیک انتشار می یابد ، اما فوریه دو جلد از آن منتشر می شود.آخرین باری که این اتفاق افتاده بود ، سال ۲۰۱۳ بود که دو جلد در یک ماه منتشر شد.