توجه به جزئیات و اضافات کوچک چیزی که واکینگ دد را خاص کرده است. ای ام سی و سریال توجه زیادی به عکس و پوسترهای تبلیغاتی خود می کند. آنها خیلی هنرمندانه هستند. جزئیات کوچکی در لوگوی سریال وجود دارد. هر فصل ماهرانه تغییر کرده و تیره تر، طلایی تر و از هم پاشیده تر شده است. این طرح خیلی سمبلیک است از فروپاشی جهان/والکرها و بازماندگان.(سمبلی از این ها است). از این تغییر لوگو یک فایل گیفت تهیه شده که در ادامه می توانید مشاهده نمایید.

[تصویر:  TWD-Logo-Evolution.gif]

این تغییرات در نظر شما چه معنایی می تواند داشته باشد؟ شاید باید در مورد چیزهایی نگران شویم.