سرنوشت شریک زندگی مگی این بود که با چوب بیسبال نگان کشته بشه و برای همین مگی به دنبال راهی برای انتقام گرفتن از نگان خواهد بود.

 

لورن کوهن در این مورد گفت :

 

“مگی به دنبال انتقام از نگان خواهد بود.من فکر نمیکنم مگی فرد کینه توزی باشه.ولی شما می بینید که چطور اون به افتخار گلن و در انتقام از نگان زندگی میکنه و یک جنگ واقعی توی ذهنشه و به حفاظت از بچه ش فکر میکنه.من اون دیالوگ گلن که گفت “پیدات میکنم” رو خیلی دوست داشتم.خیلی مشکله که غم و اندوهی مثل این رو توی خودت نگه داری.این غم و اندوه میتونه مگی رو هدایت کنه و روح گلن رو توی این سفر طولانی در کنار خودش نگهداره.دیگه حالت بدتری وجود نداره.در طول این راه بسیاری از خشونت ها برای گروه وجود داره و این فصل خیلی پیچیده ایه.خواهیم دید که چگونه اونها با مرگ گلن و آبراهام برخورد میکنن.”