the walking dead rick morgan 1185330

لنی جیمز بازیگر نقش مورگان گفت که اگر سازنده ها به او پیشنهاد بازی در سری فیلم های ریک را بدهند او جواب رد نخواهد داد و دوباره با اندرو لینکولن متحد می شود.

او در این مورد توضیح داد :

“بدیهیه که اگه همچین چیزی ممکن باشه فرصتش رو از دست نمیدم. من توی هر دوتا سریال روزهای خوبی داشتم ولی بهترینشون وقت هایی بوده که با اندی کار می کردم. اگه دوباره فرصتی برای اتحاد ریک و مورگان ایجاد بشه مطمئنا نه نمیگم. اما در این مورد چیزی از اسکات نپرسیدم و تحت فشارش نذاشتم. کل کار تولید سری فیلم های ریک همونطور که برای بیننده ها یه رازه برای منم رازه و منم نظری ندارم که فرصت رفتن به این فیلم ها رو دارم یا نه.”