fear the walking dead morgan lennie james 1196131

لنی جیمز، ستاره ی سریال ترس از مردگان متحرک میگوید که بینندگان خود باید منتظر باشند که ببینند مورگان از اتفاقی که در قسمت پایانی فصل پنجم رخ داد زنده خواهد ماند یا نه.

او توضیح داد :

“من یه تماس تلفنی (از طرف سازنده ها) داشتم و فهمیدم که مورگان به کدوم سمت میره و نتیجه چی میشه. چیزی که بهم گفتن چیزی نبود که منو غافلگیر کنه، چیزی بود که من براش آماده شده بودم. شما باید خودتون تماشاش کنید و ببینیدش!”