twd-cc-silverportrait-steven-2652-v2-151772 - Copy

در ویدئوی جدید منتشر شده از AMC استیون یون از لحظات مورد علاقه ی خود در واکینگ دد به عنوان گلن می گوید.

استیون یون لحظه ای را که او و ریک گرایمز مجبور بودند خودشان را با دل و روده ی زامبی پوشانده و در میان مرده ها راه روند یادآوری می کند.

لحظه ی مورد علاقه ی دیگر یون آنجاست که صندلی ای را که گاونر با بستن گلن به آن اسیرش کرده برای مبارزه با زامبی می شکاند.

دانلود

اسپویل

نکته ی جالب دیگر این ویدئو نشان دادن قسمتی از فصل یک است که ریک از گلن می پرسد “چرا جونت و بخاطر من به خطر انداختی؟” و گلن پاسخ می دهد “اسمش و میشه گذاشت حماقت، ساده لوحی شاید اگه یکی رو از کثافت بکشم بیرون و جونش و نجات بدم  یه روزی که خودم گیر افتادم و یکی دیگه اینکار و برام بکنه،فکر کنم از تو هم کله خرتر باشه”

آیا می شود امیدوار بود که کسی در حق گلن اینکار را بکند؟

لحظات مورد علاقه ی شما با گلن در واکینگ دد کدام است؟