قیمت کمیک های مردگان متحرک با انتشار اولین قسمت خود در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت.

 

از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۷ اسکای باند این کمیک ها را با قیمت ۲٫۹۹ دلار به فروش رساند (به استثنای چند شماره که به خاطر چندین مناسبت با قیمت کمتری به فروش رسیدند).

 

با انتشار اولین قسمت جدید خود در سال ۲۰۱۸ ، قیمت کمیک مردگان متحرک به ۳٫۹۹ دلار خواهد رسید.

 

گفتنی است که کمیک مردگان متحرک به صورت ماهانه منتشر می شود.