نحوه پایان فصل ششم خشم کلی از بینندگان سریال رو برانگیخته کرد و اونا باید تا پاییز منتظر این بمونن که بفهمن نگان دقیقا کی رو کشت؟

 

پدر و مادر گرگ نیکترو هم ظاهرا از هواداران مشتاق سریال هستند و او را تحت فشار گذاشتند که بهشون بگه نگان کی رو کشته.

 

صحبت های گرگ نیکترو در این مورد :

 

“این برای من فوق العاده با ارزشه که این قسمت تونست با احساسات خیلی ها بازی کنه.بعد از پایان قسمت آخر بابا و مامانم بهم زنگ زدن و گفتن که شب گذشته برامون یه کابوس بود.تو باید به ما بگی که اون کی بود؟ مامانم گفت تو باید به من بگی که کی میمیره؟ منم گفتم که من اجازه ندارم به شما بگم.بعدش دیگه پدر و مادرم باهام صحبت نکردن.”