هشدار! خلاصه ی قسمت ها ممکن است حاوی اسپویل باشند.

قسمت ششم

نام: Always accountable/

نویسنده:هیثر بِلسُن

http://cdn.fansided.com/wp-content/blogs.dir/318/files/2015/10/The-Walking-Dead-601-fi1.jpg

خلاصه داستان: دریل،ساشا و آبراهام با موانع زیادی برخورد کرده و در حالی که تلاش می کنند به الکساندریا بازگردند با یک تهدید جدید رو به رو می شوند.

قسمت هفتم

نام: هشیار/مواظب

نویسنده:چنینگ پَووِل

خلاصه داستان: الکساندریا بالاخره قادر به شروع همکاری و پشت هم قرار گرفتن شده، صلح بین دو گروه ایجاد می شود.

فرض می کنیم که منظور از دو گروه مردم الکساندریا و افراد گروه ریک هستند. قسمت هفتم مثل خیلی از قسمت ها، آسان و سبک نظر می رسد اما ممکن با یک داستان جالب یا امیدواریم سرنوشت گلن به پایان برسد.