ترس از مردگان متحرک هر هفته از شبکه ی AMC پخش می شود.شاید تا به حال کرکمن را به عنوان نویسنده ی قسمت های مختلف این سریال می دانستید اما جالب اینجاست که فقط قسمت اول و آخر این فصل را رابرت کرکمن نوشته و بقیه ی قسمت ها را کسانی دیگر نوشته اند.

اینکار باعث می شود هر قسمت ما احساس منحصر به فردی را تجربه کنیم که چیز های جدیدی به سریال اضافه می شوند.

لیست نویسندگان قسمت های این فصل:

قسمت اول:Robert Kirkman-Dave Erickson

قسمت دوم:Marco Ramirez

قسمت سوم:Jack LoGuidice

قسمت چهارم:Meaghan Oppenheimer

قسمت پنجم: David Wiener

قسمت ششم:Robert Kirkman-Dave Erickson

در این بین یکی از عجیب ترین نام ها در این لیست Meaghan Oppenheimer است.این نویسنده ی بی تجربه تنها در IMDB دو بار نامش آمده و این یک فرصت بسیار خوب برای او است که یک قسمت از یکی از بهترین سریال های حال حاضر جهان را نویسندگی کند.

با این اوصاف باید منتظر پخش قسمت چهارم این سریال بمانیم که ببینیم این نویسنده کارش را چطور انجام داده؟