خلاصه ی قسمت ممکن است حاوی اسپویل باشد در صورت اینکه نمی خواهید بخوانید پست را ترک کنید.

نام:اینجا،اینجا نیست

نویسنده:اسکات گیمل

خلاصه داستان: یک چهره ی جدید معرفی می شود،با تمام اتفاقاتی که در آخرالزمان افتاده، می شود به دیگران اعتماد کرد؟

تصاویر

http://images.amcnetworks.com/amc.com/wp-content/uploads/2015/10/the-walking-dead-episode-604-morgan-james-935.jpg

http://images.amcnetworks.com/amc.com/wp-content/uploads/2015/10/the-walking-dead-episode-604-morgan-james-2-935.jpg

http://images.amcnetworks.com/amc.com/wp-content/uploads/2016/05/AMC_TWD_S6A_SP_604.jpg