نام اپیزود: مرد خوب!

نکات:

قسمت پایانی فصل ۱ فیر د واکینگ دد این هفته پخش خواهد شد و نکات قابل توجهی را برای ما روشن خواهد کرد. مسائل برای نجات یافته ها در سریال به خوبی پیش نمی رود. نیک در قفس زندانی شده، خانواده سالارز متوجه مرگ گیریزیلدا می شوند و لیزا برای فراری دادن کریس و ترویس تلاش می کند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که اوفیلیا باید دوباره تلاش کند تا به پدرش اعتماد کند و دنیل که با سیل عظیم زامبی های درون استادیوم رو به روست!