قسمت هفتم و هشتم فصل سوم ترس از مردگان متحرک روز دوشنبه از شبکه ی AMC پخش خواهند شد.

 

قسمت هفتم در ساعت ۹ و قسمت هشتم در ساعت ۱۰ به وقت محلی پخش خواهند شد.

 

بعد از پایان قسمت هشتم ، سریال به نیم فصل خواهد رفت و تاریخ پخش نیم فصل دوم احتمالا در کمیک کان اواخر تیر ماه ، همراه با انتشار تریلر رسمی نیم فصل دوم اعلام خواهد شد.

 

طبق روال سال های قبل احتمالا اوایل شهریور نیم فصل دوم شروع می شود.