قسمت نهم و دهم فصل سوم سریال ترس از مردگان متحرک روز دوشنبه با هم از شبکه ی AMC پخش خواهند شد.

 

این اتفاق برای این رخ داده که برنامه ی AMC پر است و باید در این مدت کم باقی مانده هرچه زودتر قبل از شروع فصل هشتم مردگان متحرک ، فصل سوم این سریال را تمام کند.

 

گفتنی است که قسمت اول و دوم و هفتم و هشتم این فصل نیز در یک روز پخش شده بودند.